ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ 2021 නිලවරණය මැයි මස 20 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේනදය කරයි.

නාමයෝජනා භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය වන්නේ පෙබරවාරි 24 වනදා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here