ගරු නාමල් රාජපක්ෂ, තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව උතුරු ප්‍රදෙශයේ රැප් සංගීතය සඳහා උනන්දුවක් දක්වන තරුණ ප්‍රජාව උදෙසා “උතුරු රැප් සංචිතය” (Northern Rap Squad) ඉරාජ් වීරරත්න (IRAJ), Fill-T, K-Mac, Krish Manoj, Kaizer Kaiz, Smokio, Talk with Hesitha සහ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ රැප් ගායකයන්ගේද ආධුනික තරැණ නලු නිලියන්ගේද (Tik Tok) සහභාගීත්වයෙන් පාලින්ද වික්‍රමසිංහ සහ නිරෝෂ් කුමාර් යන මහත්වරුන්ගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් පෙබරවාරි මස 12 වනදා උදෑ. 9.30ට වව්නියාවේදී පැවැත්වීමට සියළු කටයුතු මේ වන විට සංවිධානය වෙමින් පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here