නවසීලන්තයට ආසන්න පැසිෆික් සාගරයේ මැග්නටික් ඒකක 7.7ක භූ කම්පනයක් සහ සුමාත්‍රාහි රිච්ටර් මාපාංකයේ ඒකක 6.2ක භුකම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.
මේ හේතුවෙන් සුනාමි අනතුරු නිකුත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here