2019 මාර්තු මාසයේදී ව්‍යාපාරික චන්ද්‍රා ෂාෆ්ටර් විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව බ්‍රයන් තෝමස් මහතාව ඊයේ රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර පැමිණිල්ලෙන් ෂාෆ්ටර් චෝදනා කරන්නේ ඇඟලුම් සමාගමක තැරැව්කරුවකු ලෙස පෙනී සිටිමින් තෝමස් මහතා රුපියල් බිලියන 1.43 ක මුදලක් වංචා කර ඇති බවකි.
වැඩිදුර විභාගය ඉදිරියට සිදුවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here